Offroad racing

Off-road racing er en samlebetegnelse på kappkjøring i ulendt terreng med ulike typer motorkjøretøy (for eksempel biler, motorsykler, lastebiler). Det blir kappkjørt i mange ulike typer røft og krevende terreng, som ørken, baner med svært bratte bakker og tilrettelagte baner med ulike menneskeskapte utfordringer. Offroad-racing krever mye av både føreren og kjøretøyet. Resultatet er ikke bare avhengig av førerens kompetanse og erfaring, men også av hvor godt tilpasset kjøretøyet er. Her må det ofte store spesialtilpasninger til for å sikre et godt resultat. Her trengs det skikkelig, holdbare hjul som er tilpasset terrenget, hjuloppheng som holder, kraftige motorer samt utholdenhet hos både sjåfør og valgt kjøretøy.

Off-road racing i USA og på New Zealand

offroad-racingI Nord-Amerika har off-road racing lange og stolte tradisjoner. Aller mest kjent er kanskje ørkenløpet som finner sted i New-Mexico ørkenen. Løpet kalles for Baja 1000. Det varierer hvor løpet starter (har oftest startet i Ensenada) og løpet avsluttes i La Paz, etter over 1600 krevende kilometer. I dette løpet kan flere ulike typer kjøretøyer kappkjøre mot hverandre på samme banen! Her deltar blant annet motorsykler, lastebiler og andre, mer underlige spesiallagde kjøretøy. Det har dog oftest vært motorsyklister som har vunnet dette ørkenløpet. Førerne i Baja 1000 må virkelig være oppmerksomme, for selv om banen har endret seg lite i årenes løp, skjer det visstnok hvert eneste år at folk saboterer banen. Ulike eksempler på dette er graving av hull, laging av hopp og kamuflering av hindringer. Ofte er ikke målet å skade noen, men å skape ytterligere underholdning for de som ser på og kanskje fange opp spektakulære hendelser på film. Men, uavhengig av intensjonen utgjør dette selvsagt en fare for deltagerne. Det er flere andre populære offroad-løp i USA. Offroad-racing er stort på New Zealand, og her kjøres det et stort nasjonalt mesterskap i offroad. Mest kjent er Taupo 1000, en skikkelig utholdenhetsprøve på 1000 km.

Off-road racing i Norge

Blant offroad konkurranser i Norge kan vi nevne Formula Offroad. I Formula Offroad er det presisjonskjøring som gjelder, og her benyttes det kjøretøy med fire hjul. Det er to klasser man kan kjøre, Modified og Unlimited. Her er det snakk om en forskjell på kjøretøyene, der kun enkelte tilpasninger er tillatt i den første klassen, mens det i den andre er stor frihet. Det er Norges Bilsportforbund som har det overordna ansvaret for offroad-racing i Norge, og både bil og fører må ha lisens.

Comments are closed.