Non-racing motorsport

Det ligger litt i begrepet hva non-racing motorsport er for noe. Motorsport er en gruppe konkurransegrener som involverer bruk av kjøretøy med motor, og non-racing grener er konkurranser der kappkjøring ikke inngår som en del av kampen eller oppvisningen. Her er det altså andre egenskaper hos føreren som settes på prøve, målet er ikke ganske enkelt å komme først. Hva som er målet med konkurransen varierer ut fra hvilken non-racing motorsport det er snakk om. Her kan du lese om noen av de spennende non-racing motorsportene som finnes.

Traktortrekking og gymkhana

traktor-trekkingTraktortrekking er en non-racing motorsport der målet er å trekke ei belastningsvogn lengst mulig med nettopp traktor. Traktortrekking har en lang historie, og starten på sporten fant sted i USA på begynnelsen av 1900-tallet. Populariteten til traktortrekking økte betydelig på 50- og 60-tallet. Først i 1969 ble det laget regler for traktortrekking i USA. I Norge ble det ikke sving på traktortrekkingen før på 80-tallet. Fortsatt er det et relativt lite miljø som driver med denne sporten i Norge, noe av grunnen til det kan være at det er en kostbar sport å drive på med.

Selve hjertet til denne sporten ligger på Jæren, og det er 70 aktive medlemmer i traktorpullerforbundet på Jæren. I traktortrekking bruker man en 100 meter lang bane. Belastningsvogna gjør det etter hvert så vanskelig for traktoren at den ikke makter å trekke lasten videre, og da blir distansen oppmålt. Vinner er selvsagt den som trekker lengst. Klarer føreren å trekke lasta hele veien, blir dette kalt for en full pull.

Gymkhana er en non-racing motorsport med ulike former for oppvisnings- og forhindringsløp. Her er det presisjons- og ferdighetskjøring som gjelder i ulike utfordringer som for eksempel lukeparkering og rygging med motorkjøretøy.

Freestyle motocross og tur- og løypekjøring med motorsykkel

Freestyle motocross er en fantastisk motorsport med bruk av motorsykkel. Her er det virkelig moro for tilskuerne. Her er det triks man får poeng for! Triksene utføres fra jordhopp eller ramper slik at motorsykkelen svever oppe i lufta. Triksene har morsomme navn, slik som for eksempel “Kiss of Death” og “Can Can”. De ulike triksene kan også uføres i ulike kombinasjoner, og ofte blir triksene mer oppsiktsvekkende jo høyere hoppene er. Tur- og løypekjøring med motorsykkel er en opplevelse for de eventyrlystne. Her må man kunne traversere mange ulike underlag, ha med seg det riktige utstyret og respektere naturen man ferdes i.

Comments are closed.